Centralbanker oroliga för techjättarnas intåg på finansmarknaden


Skriver att frånvaron av dominanta aktörer inom finanstjänster inte är en anledning till att vara lugn.