Experten: AI allt viktigare för diplomatin


”Du kan inte lita blint på det, men du kan inte heller lita blint på politikers magkänsla”