Ny AI kan räkna ut företags utsläpp av växthusgaser


Genom att träna en maskininlärningsmodell på utsläppsdata som vissa företag rapporterat in går det nu att uppskatta hur mycket växthusgaser de företag som inte rapporterar sina utsläpp i själva verket släpper ut.