Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med…