Techjättarna vill att amerikanska finansinspektionen ska kräva klimatrapporter


Vill bland annat att företagen ska rapportera utsläpp av växthusgaser enligt ett gemensamt ramverk.