Var fjärde amerikan vill göra bitcoin till officiell valuta i landet


Det finns i dagsläget inga planer på att göra bitcoin till officiell valuta i USA.