Google övervakar anställdas e-post – efter att de startat fackförening


Google ska nyligen också påmint sina anställda om att företagets mötesrum och andra utrymmen bara får användas i arbetssammanhang.