Liten eller ingen koppling mellan tonåringars mentala hälsa och teknikanvändning


Ny undersökning går emot vad som blivit en återkommande uppfattning.