Robothunden Spot försågs med vapen – kritiseras av tillverkaren


Bakom står en grupp konstnärer som argumenterar för att liknande robotar i framtiden kan användas för krigföring.