Youtube raderar innehåll som hävdar fusk i presidentvalet


Beslutet meddelades dagen efter att deadlinen löpt ut för samtliga amerikanska stater att avsluta eventuella juridiska dispyter gällande resultatet.